Centrálny register dlžníkov SR

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným zoznamom dlžníkov, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a firiem.

Najväčší register v SR

Centrálny register dlžníkov sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov vrátane dostupných registrov štátnej správy, veľké škály externých databáz dlžníkov a celý rád podporných registrov k získaniu čo najviac relevantných údajov pre určenie bonity dlžníka a ceny ponúkanej pohľadávky za dlžníkom.

Dokonalá prevencia a kontrola

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tú najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok, či odhad stanovení skutočnej ceny ponúkanej pohľadávky za dlžníkom veriteľom.