Podmienky právneho poradenstva

Beriem na vedomie, že informácie poskytnuté na webe sú právne nezáväzné a nevymáhateľné. Hoci sú poskytované odbornými autoritami, nie sú súčasťou záväzných stanovísk konkrétneho advokáta, súdov alebo iných štátnych orgánov. Akékoľvek informácie na tejto stránke je potrebné priamo konzultovať so svojím právnym zástupcom, ktorý zaručuje a zodpovedá za právne služby. Informácie na stránke sú iba informačného charakteru a môžu obsahovať nepresnosti, keďže sú dopĺňané aj prostredníctvom umelej inteligencie zameranej na právnu problematiku za účelom zabezpečenia čo najkomplexnejších údajov pre posúdenie.