Hodnotenie firiem

Vyplňte IČO.

* Povinné polia.

Hodnotenie firiem na portáli Centrálny register dlžníkov.

Môžete ľahko zdieľať svoje skúsenosti s firmami a prispieť k lepšiemu informovanosti ostatných používateľov. Vďaka tomuto portálu sa stáva hodnotenie firiem a ich služieb transparentnejším a dôveryhodnejším procesom.

Ďalším dôvodom je význam zdieľania vašich vlastných skúseností. Poskytnutím hodnotenia pomáhate ostatným používateľom získať dôležité informácie o firmách, s ktorými možno plánujú spolupracovať. Vaša spätná väzba môže byť kľúčová pri rozhodovaní ostatných a zároveň môže prispieť k celkovému zlepšeniu trhu.