Aktívum

    Majetok, ktorý môže byť použitý na splatenie dlhu.